تماس با کراتر

  آدرس : تهران – خیابان ولیعصر- خیابان فتحی شقاقی – پلاک 19 – واحد 8

  تلفن :

  13-982188556710+  داخلی 1 و 2

  واحد فروش :

  09198982203

  09191050280

  ایمیل :

  info@krater.ir